NGÀY CẤP XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-02-2023
04-02-2023 37 10 TRÚNG LÔ: 10
03-02-2023 93 76 TRÚNG LÔ: 76
02-02-2023 00 60 TRÚNG LÔ: 00
01-02-2023 17 19 TRƯỢT
31-01-2023 68 71 TRÚNG XIÊN 2: 68 71
30-01-2023 70 65 TRÚNG XIÊN 2: 70 65
29-01-2023 67 27 TRÚNG LÔ: 27
28-01-2023 75 83 TRÚNG XIÊN 2: 75 83
27-01-2023 02 01 TRÚNG LÔ: 01
26-01-2023 00 87 TRÚNG LÔ: 00
25-01-2023 63 03 TRÚNG XIÊN 2: 63 03
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 15 59 TRÚNG LÔ: 59