NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-02-2023
04-02-2023 48 TRÚNG SVIP ĐỀ: 48
03-02-2023 67 TRÚNG LÔ: 67
02-02-2023 54 TRÚNG LÔ: 54
01-02-2023 39 TRƯỢT
31-01-2023 62 TRƯỢT
30-01-2023 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
29-01-2023 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
28-01-2023 18 TRƯỢT
27-01-2023 58 TRƯỢT
26-01-2023 65 TRƯỢT
25-01-2023 71 TRÚNG SVIP ĐỀ: 71
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69