NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-02-2023
04-02-2023 63 TRÚNG SVIP BT: 63
03-02-2023 46 TRÚNG SVIP BT: 46X2
02-02-2023 00 TRÚNG SVIP BT: 00
01-02-2023 37 TRÚNG SVIP BT: 37
31-01-2023 22 TRÚNG SVIP BT: 22
30-01-2023 19 TRÚNG SVIP BT: 19
29-01-2023 11 TRÚNG SVIP BT: 11
28-01-2023 95 TRÚNG SVIP BT: 95X2
27-01-2023 70 TRÚNG SVIP BT: 70X2
26-01-2023 83 TRÚNG SVIP BT: 83
25-01-2023 40 TRÚNG SVIP BT: 40
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 85 TRÚNG SVIP BT: 85