NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 3 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-02-2023
04-02-2023 77 | 88 27 35 TRÚNG SL: 77X2 | TRÚNG LÔ: 88
03-02-2023 94 | 18 66 22 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG LÔ: 66 22
02-02-2023 09 | 61 38 02 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 3: 61 38 02
01-02-2023 74 | 93 65 60 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG LÔ: 65
31-01-2023 15 | 83 00 70 TRÚNG SL: 15X2 | TRƯỢT
30-01-2023 23 | 02 24 12 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24X2 12
29-01-2023 38 | 47 16 48 TRÚNG SL: 38 | TRÚNG LÔ: 48X2
28-01-2023 12 | 70 65 19 TRÚNG SL: 12 | TRÚNG XIÊN 3: 70 65 19
27-01-2023 61 | 93 51 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93 51
26-01-2023 98 | 73 20 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 20
25-01-2023 55 | 54 03 56 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG XIÊN 3: 54 03 56
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 68 | 61 38 68 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61 38X3