NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 13-07-2024
12-07-2024 18 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06
11-07-2024 23 | 39 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG BT: 39
10-07-2024 93 | 60 TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG BT: 60
09-07-2024 67 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
08-07-2024 47 | 50 TRƯỢT | TRÚNG BT: 50
07-07-2024 63 | 81 TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG BT: 81
06-07-2024 33 | 08 TRƯỢT | TRÚNG BT: 08
05-07-2024 34 | 72 TRƯỢT | TRÚNG BT: 72
04-07-2024 13 | 02 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 02
03-07-2024 89 | 03 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG BT: 03X2
02-07-2024 20 | 19 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
01-07-2024 18 | 60 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 60
30-06-2024 29 | 06 TRÚNG ĐỀ: 29X2 | TRÚNG BT: 06
29-06-2024 49 | 40 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 40
28-06-2024 67 | 84 TRƯỢT | TRÚNG BT: 84
27-06-2024 99 | 46 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG BT: 46