NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-02-2023
04-02-2023 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
03-02-2023 5-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-02-2023 4-3 TRƯỢT
01-02-2023 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
31-01-2023 4-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
30-01-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-01-2023 5-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
28-01-2023 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
27-01-2023 4-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
26-01-2023 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6
25-01-2023 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9