NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-02-2023
04-02-2023 4-8 | 47 10 | 10 14 18 88 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 47 10 | TRÚNG XIÊN 4: 10 14 18 88
03-02-2023 5-4 | 45 94 | 61 81 77 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94X2 | TRÚNG LÔ: 61 22
02-02-2023 3-3 | 27 03 | 33 34 05 02 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG LÔ: 34X2 02
01-02-2023 3-6 | 32 42 | 85 89 17 71 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG LÔ: 85 89
31-01-2023 6-1 | 77 36 | 52 84 67 57 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 77 36 | TRÚNG LÔ: 84 57
30-01-2023 7-9 | 95 65 | 95 31 99 12 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 95 65 | TRÚNG LÔ: 95 99 12
29-01-2023 7-7 | 16 44 | 93 38 15 34 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 93 38 15 34X3
28-01-2023 1-9 | 80 12 | 09 70 64 80 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 80 12 | TRÚNG LÔ: 70 80
27-01-2023 5-9 | 39 63 | 83 87 22 25 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 39 63 | TRÚNG LÔ: 83 87 22
26-01-2023 4-3 | 20 57 | 87 25 34 31 TRƯỢT | TRÚNG ST: 20 57 | TRÚNG LÔ: 25 34 31X2
25-01-2023 7-1 | 11 10 | 62 11 18 28 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 11 10 | TRÚNG LÔ: 11 18 28
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 6-8 | 58 93 | 59 28 06 92 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 58 93 | TRÚNG LÔ: 59 06